hír

" A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.  A szeretet soha el nem fogy. "  Kor I. 13:4-8
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Szolgálatuk rövid ismertetése következik:

Lant Emil

1899.március 31.-én született Bukarestben és 1930. májusában avatták lelkipásztorrá. Jóllehet gyülekezetünknek csak kilenc hónapig volt lelkipásztora 1931. január 26-1931. október 31-ig, rá úgy emlékezünk, mint aki már 1928-tól pásztorolta az akkor még együttlévő pestújhelyi és rákospalotai testvéreket. Ő maga is úgy látta, hogy a két gyülekezet önállósága használni fog a misszió ügyének. 

Szabó László

1902. február 2.-án Budapesten született — meghalt: 1974. január 7.-én Budapesten. 1951 – 1960 között egyházunk elnöke. Mint evangélista vette át a szolgálatot 1931. november 1.-én, majd pedig 1934. április 12.-től, lelkipásztorrá történt felavatásától 1952. december 31.-ig a gyülekezetünk lelkipásztora.

Szolgálati idejére úgy emlékezünk, mint a gyülekezet építés időszakára. Az ő vezetésével épült fel imaházunk és az ő idejében érte el gyülekezetünk taglétszámban az eddigi maximumot, 144 bemerített taggal. 

Vida Sándor

1907.-ben született. Meghalt Budapesten 1981. szeptember 8.-án. Önképzéssel nagy nyelvismeretre tett szert. Eredeti nyelvén tanulmányozta a Bibliát. Lefordította magyarra: C.H. Mackintosh: elmélkedések Mózes öt könyvéről, görögből az újszövetséget. 1944. január 1.-től 1945. április 30.-ig volt lelkipásztorunk. Ezt a megoldást a zavaros, háborús idők kényszerítették ki. Szabó László testvér továbbra is tag volt Rákospalotán, és közben a Budai Baptista Gyülekezetet is pásztorolta.

A háború befejeztével 1945. május 1.-én Vida testvért meghívta a Fóti Baptista Gyülekezet, és Szabó testvér nálunk folytatta lelkipásztori szolgálatát.

 

 

Újszászi (Benyó) Illés

1912. október 19.-én született Tápiósűlyön, meghalt 1966. október 13.-án Székesfehérvárott. 1953. október 11.-től 1960. március 10.-ig volt lelkipásztorunk. Derűs, csendes,kitartó természete, valamint lapunkban a békehírnökben megjelent karcolatai és novellái élénken élnek még emlékezetünkben.


 

Gerő sándor

1922. augusztus 22.-én Érmihályfalván született – meghalt: 1981. március 15.-én Torontóban. Lelkipásztorrá 1949. szeptember 25.-én avatták. 1960-1977.-ig tanár a Teológiai Szemináriumban. Görög nyelvet és Újszövetséget tanította. 1960. szeptember 4.-étől 1967. július 1.-ig volt lelkipásztorunk.

Szolgálatának idejében a békességnek, az egységnek szép időszakát élte a gyülekezet. Családjának tagjai nagy odaadással szolgáltak közöttünk.

 

Gerzsenyi Sándor

1933. december 8.-án született. 1967. augusztus 27.-től 1977. április 30.-ig volt lelkipásztorunk. Szolgálatának ideje alatt épült föl a lelkipásztorlakás, amelynek első lakói ők lehettek. A gyülekezet és az ifjúság nevelése határozott volt. Közöttünk még élénken él az általa alapított és sok kedves szolgálatot végzett Kornya Kórus.

Pécsi szolgálatát követően ismét visszatér Rákospalotára 1988-ban, és végezte a lelkipásztori szolgálatot 1991-ig. ez idő alatt a gyülekezeti munkája mellet a Békehírnök főszerkesztője is.

 

Viczián János

1932. november 25.-én Kiiskőrösön született. 1955-ben avatták lelkipásztorrá. 1993. óta Kelowna (Kanada) szolgál. 1977. augusztus 28.-án öt éves külföldi tanulmányút után vette át gyülekezetünk lelkipásztori tisztét. Az ő vezetésével újítottuk föl imaházunkat kívül és belül, valamint az új és nagyobb bemerítő medence építésével megváltozott az énekkar mögötti fal formája. ( az addigi ovális helyet, most egyenes). Ugyancsak az udvar hátsó végében lévő helyiségek építését és korszerűsítését is ez idő alatt végeztük el.

 

 

 

 

Szlovák Tibor

Gyülekezeti munkája mellett az akkor szerveződő Misszióiskolában is feladatot vállalt testvérünk (1992 – 1993)

 

Dobner Béla

1994-ben vette át a gyülekezet lelki irányítását, és végezte hűséggel szolgálatát mindaddig, míg súlyos betegsége, majd 1997-ben bekövetkező halála ebben meg nem akadályozta. (1994 – 1997)

 

 

 

 

 

 

GyoriK_2

Győri Kornél

A pásztori szolgálatot 1998-ban vette át, és nagy alapossággal, szervezettséggel igyekezett a lelkimunkát koordinálni és továbbra is lendületben tartani. Az ő idejére esett a gyülekezeti ház teljes felújítása és a lelkipásztori szolgálati lakás felépítése. (1998 – 2005)

 

 

 

 

 

Fábián Sándor

2005-ben a tanulmányait befejező Fábián Sándor testvért hívta meg pásztorának a gyülekezet. Ritkán adatik meg egy gyülekezet életében, hogy olyan személy kerüljön a lelkipásztori tisztbe, aki abban a gyülekezetben nőtt fel, onnét küldjék a teológiára, és aztán képzett pásztorként hívják vissza a közösség élére. Fábián testvérrel ez történt. (2005 szept. - 2012 április)

 

 

 

 NagyS

Nagy Sándor

1996 szeptemberében avatták lelkipásztorrá a sülysápi gyülekezetben. Fiatalos lendülettel állt a körzet testvériségének élére. Feleséget is itt talált magának a gyülekezetben. 2003-tól a tahitótfalui gyülekezet lelkipásztora.

2013. januártól a mi gyülekezetünkben szolgál családjával együtt.

 

 

 

 
 
 
 
 

Ma 2024. július 13, szombat, Jenő napja van.