hír

„És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.”
Lukács 21,27
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter
Dr. Rick Warren tiszteletes mondhatta Barack Obama elnök beiktatásán az inaugurációs fohászt, az ünnepség elején helyet kapó bevezető könyörgést, amit közel 2 000 000 jelenlévő mondott vele a helyszínen, 100 milliók pedig a tv előtt. Most teljes egészében közöljük a beiktató ünnepségen elhangzott fohászt:

 "Mindenható Isten, Atyánk, minden, amit látunk és minden, amit nem láthatunk, Általad áll fenn. Minden Tőled jön, minden Hozzád tartozik, s minden a Tiéd. A történelem a Te történelmed is. Az Írás ezt mondja: "Halljad, Izrael, az Úr a mi Istenünk, az Úr egy", és Ő irgalmas, kegyelmes Isten, és mindenkihez szeretettel fordul, akit Ő alkotott.

A mai napon mindannyian nem csak azon örvendezünk, hogy 43. alkalommal történik meg Amerika hatalmának békés átadása a következő vezetőnek, hanem azon is, hogy történelmünkben most először jött el az Egyesült Államok első afro-amerikai elnökének a beiktatása. Nagyon hálásak vagyunk Neked, Istenünk, hogy ebben az országban élünk, a megszámlálhatatlan lehetőségek országában, ahol afrikai bevándorlók fia is betöltheti a legmagasabb vezetői hivatalt. És mi tudjuk, hogy Dr. King és a hű bizonyságtevők egész nagy serege örvend most velünk a mennyben.

Kérünk, Istenünk, ajándékozz új elnökünknek, Barack Obamanak bölcsességet ahhoz, hogy Előtted értünk állhasson meg alázattal; bátorságot, hogy Előtted állhasson meg értünk kitartóan, velünk együtt érezve, szabad akaratából. Álld meg és oltalmazd őt, családját, Biden alelnököt, a kabinetet és minden szabadon választott vezetőt.

Segíts minket, Istenünk, hogy soha ne felejtkezzünk meg arról, hogy amerikaiak vagyunk. Soha ne egyesüljünk a vallási gyűlölet forrásánál, hanem azért, hogy teljesítsük mindenki iránt kötelességünket, ami a szabadságból és igazságosságból származik.

Akkor, amikor önmagunkra nézünk, amikor egymást akarjuk legyőzni, s Rólad elfeledkezünk, bocsásd meg ezt nekünk. Amikor azt merészeljük gondolni, hogy tekintélyünk és jólétünk mindenek fölött csak a miénk, bocsáss meg nekünk. Amikor pedig eredményeinket csak magunknak tulajdonítjuk, s amikor a nagyvilágban nem azzal a tisztelettel járunk el másokkal szemben, amit ők is megérdemelnek - bocsásd meg nekünk.

Amikor pedig nehéz idők előtt állunk, hadd legyen még újrakezdési lehetőségünk tiszta szándékkal, tetteinkben felelősséggel, józanság terveinkben, okosság magatartásunkban - még akkor is, ha véleménykülönbségek állnak fenn közöttünk.

Segíts minket mások javára részt vállalni mindenből, szolgálni és keresni mások javát. Engedd meg, Istenünk, hogy minden jóakaratú ember ma elkötelezze magát az igazságosabb, egészségesebb, virágzóbb nemzetért és a békés planétáért. De ne engedd, hogy elfeledkezzünk egy pillanatra is arról, hogy minden nemzetnek, és minden embernek egyszer számadásra kell megjelennie Előtted. Szerető gondoskodásodra bízzuk most új elnökünket és feleségét, Michellet, leányait, Maliat és Sashat.

Ezt Uram annak nevében is kérem Tőled, aki megváltoztatta az életemet, Jeshua, Isa, Jesus, Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni: Mi Atyánk...".


Forrás: A Békési Baptista Gyülekezet weboldala
www.bekesibaptista.site90.net/index.php

 
 
 
 
 

Ma 2024. május 29, szerda, Magdolna napja van.