hír

"...De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.  Az ilyenek ellen nincs törvény."   Gal 5:22-23
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Egyházi kórustalálkozó

A kerületünkben élő gyülekezetek / Evangélikus, Református, Katolikus, Baptista / kórusvezetőiben négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg az a gondolat, hogy jó lenne minden évben pünkösd ünnepe előtt egy ünnepi istentisztelet keretében együtt egy nagy kórusban és külön-külön is énekelni.
Ez nem verseny, hanem annak kifejezője, hogy akik a Szentlélek vezetése alatt élnek azok bár különbözőek mégis tudnak együtt énekelni.
Ebben az évben a kórustalálkozónak az új, Újpalotai Salkaházi Sára Katolikus Templom adott helyet.
A résztvevő 9 kórus éneklését mintegy négyszáz fős hallgatóság hallgatta. A megnyitó együttes éneket – Jertek áldjuk Istent…/ a közel 120 fős kórus zengte. A záró éneket ami egy négyszólamú kánon volt, az énekesek megtanították a jelenlevőkkel és együtt lelkesen énekeltük mintegy bizonyságtevésben: A szívem örül, jön az Úr, jön az Úr, közel van már, és Ő az én menedékem.

A találkozó jelmondata az Úr Jézus főpapi imájának egy kérése volt: „Hogy egységben legyünk” Az igei buzdításban is az egység fontosságáról kaptunk eligazítást.

A színes plakáton az állt, hogy a belépés ingyenes. Ez nem vonatkozott a kórustagokra mert az ő belépésük egy tál süteménnyel valósult meg amivel a mintegy 2,5 órás éneklés után a helyiek által megterített asztalokhoz, egy közös szeretetvendégségbe hívtuk a jelenlevőket. A megterített asztalok mellett jó beszélgetések alakultak amikben jobban megismerhettük egymást.

Ez úton is megköszönjük a helyet és a Keresztelő Szt.János katolikus templom szolgálatát a szeretetvendégségben.
 
Szabó István, a találkozó szervezője

 
 
 
 
 

Ma 2024. június 17, hétfő, Laura, Alida és Alina napja van.