hír

„És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.”
Lukács 21,27
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Koncert03„Örvendj, világ az Úr lejött! Fogadd a nagy Királyt! ...”

            Csendült fel az örömhír - kórusunk előadásában - Händel csodálatos zeneműve, 2014. december 21-én Advent 4. vasárnapján! A Karácsonyi Koncerten 17 órára zsúfolásig megtelt a baptista imaház vendégekkel és a gyülekezet tagjaival.

 

Az összegyűltek köszöntése után rögtön fölcsendülhetett a zene.

Először egy Bach fuvolaszonáta részletet hallhattunk. Előadta Lehotay-Kéry Jánosné fuvolán, Fischerné Bihari Andrea zongorán.

Koncert02

Ezután egy zongoraművet hallhattunk Fischerné Bihari Andrea tolmácsolásában, Brahms rapszódiáját.

Isten igei üzenetét Nagy Sándor helyi lelkipásztor adta át Lukács Evangéliuma,
Lk 1, 26-38
terjedő szakasza alapján:

            „ A bűn miatt az ember életének pályája rossz irányt vett! Emiatt Isten kinyilvánította akaratát egy angyal és Mária közvetítésével. Jézus Krisztus földre jövetele által elküldte ajándékát, megigazító örömüzenetét!
Mi is küldöttek lehetünk! Isten hírnökei lehetünk ennek az örökéletet adó kegyelemnek az átadásával!”Koncert04

Az igehirdetés után Lehotay-Kéry Jánosné és Fischerné Bihari Andrea előadásában, Mendelssohn Rondo Capriccioso-ját hallhattuk.

Ezután jutott szerephez a 2014. november 15.-én felavatott orgonánk, amely orgonát kerületünk, városunk jeles képviselői, valamint sok érdeklődő is hallhatott már megszólalni a bemutató koncert alkalmával.

A koncert utolsó darabjai Leon Boellmann Gótikus Szvitje és Jehan Alain Litániák című műve volt, mely műveket Fischer Tamás gyülekezetünk orgonistája adott elő.

Koncert közben kétszer adódott lehetőség a gyülekezet közös éneklésére és az énekkar is még két alkalommal énekelhetett.


            A záró gondolatok és záró ima elhangzása után szeretetvendégségben lehetett része a lelkileg felfrissült egybegyűlteknek!Koncert05

         

            Istenünknek legyen hála ezért a kedves alkalomért, amelyet szeretnénk minél többször megismételni a XV. kerületi, budapesti és gyülekezeti érdeklődők javára.

 

                                                                                       

 
 
 
 
 

Ma 2024. július 13, szombat, Jenő napja van.