hír

"Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van."
                       Jakab levele 5:8

 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Lelkipásztor beiktató Istentiszteletre siettünk január 12-én délután a Gyülekezetbe, ahol Nagy Sándor – volt Tahitótfalu-Pócsmegyeri – lelkipásztor testvért és családját fogadtuk hálás szívvel.

 

Az ünnepi istentiszteletet Meláth Attila egyházkerületi elnök testvér vezette. Imájával és  a „Fel lelkem az Urat dicsérni” közös énekkel kezdődött az alkalom. A köszöntések elhangzása után Egyházunk főtitkára Mészáros Kornél testvér hirdette az Igét az I. Királyok 19:5-8 alapján:

Ha az Úr küld bennünket, erőt is ad az úthoz, induljunk el a lelkipásztorral, hadd érezze segítségünket, öleljük át szeretetünkkel, hozzuk hozzá „betegeinket”! Erőnk feletti utunkhoz az Igéből táplálkozzunk, hogy szolgálatunk betöltéséhez legyen erőnk.

Az ünnepélyes fogadalomtétel következett Lelkipásztor és Gyülekezet részéről Meláth testvér vezetésével. Ezután Fábián Sándor testvér előző lelkipásztorunk (Alsóhegy utca) adta át a Gyülekezetet és a szószéki Bibliát Nagy testvérnek, hogy ez alapján intsen, buzdítson, kérleljen, kinek mire van szüksége.

Nagy testvér székfoglaló igehirdetését az I. Korintus 2:1-5 alapján végezte. Szeretné az elhívó Isten által feladatát betölteni, azt adni, amire szükségünk van, és ebben szeretne mindenkivel együtt dolgozni: a kerület vezetésével, a civil szervezetekkel és a társegyházakkal.

Ezután, dr. Szilágyi Béla testvér a tahitótfalui elbocsátó gyülekezet vezetője elmondta, hogy hálásak az elmúlt 10 évért és a sok megtérőért, és így engedi el a Gyülekezet Nagy testvért.

A Pócsmegyeri Gyülekezet nevében Kovács Bálint gyülekezetvezető testvér szólt arról a kapcsolatról, mely a szeretet és barátság szálaival van összekötve. Légy erős és bátor, cselekedj, az Úr nem hagy el!

A fogadó Gyülekezet nevében dr. Szabó István gyülekezetvezető presbiter testvér szólt a Titusz 2:11-15 alapján. „Megjelent az Isten, üdvözítő kegyelme!” Éljünk kegyesen, igazságosan, tisztán e világban, jócselekedetekre törekedve, hirdetvén Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ezért ints, feddj, teljes határozottsággal.

A Baptista Gyülekezetek részéről Győri Kornél, Marton Zsolt, Eszes Zoltán lelkipásztorok buzdításai, áldáskívánságai hangzottak el.

Az Evangélikus Gyülekezet részéről Ponicsán Erzsébet lelkipásztor testvérnő köszöntött, aki egy kis fehér kövecskét adott át Nagy testvérnek, amelyre ráírta a Jelenések 2:17 igéjét: „A terheket, az utadba kerülő köveket a kereszthez tedd le, hogy majd győzedelmesen átvehesd fehér kövecskén, új nevedet.”

Az Óvárosi Református Gyülekezet nevében Koroknai Tegez Ferenc lelkipásztor testvér a Példabeszédek 27:23 igéjével köszöntött: „Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájjal.”

Az Újvárosi Református Gyülekezetből Szabó Sándor Péter lelkipásztor hozta köszöntésül a Kolosséi levél harmadik részét.

A kerületi önkormányzat nevében Bitvai Nándor alpolgármester úr megható köszöntése hangzott el:

Kik a Baptisták? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta: Istenre figyelő, az Ige szava szerint élő emberek. Mint mondotta: Onken szerint (az európai baptisták atyja) minden baptista egy misszionárius, most Nagy Sándor lelkipásztor személyében egy új misszionárius érkezett a kerületbe.

Az énekkar szolgálata és hálaadó ima után, az egybegyűltek szeretetvendégségen vettek részt.

Vasárnap tovább folytattuk ünneplésünket.

Lelkipásztorunk a Máté 9:32-38 alapján hirdetett Igét:

Istenre van szükségünk, nélküle elgyötört, pásztornélküli nyáj vagyunk. A világ is ilyen nyomorult, gyógyulásra vár, lépjünk hát ki a munkamezőre hirdetve az Evangéliumot, az Úr velünk lesz.

Köszöntések hangzottak el a lelkipásztor és lelkipásztorné családja részéről. Imádkozó, segítő szeretetünkre bízva – nagy kincsünket – a lelkipásztor családot.

A Gyülekezet szolgáló csoportjai külön-külön köszöntötték a családot. Hálaadó imádságok után, könyörgő szívvel énekeltük: „Vezess minket ó nagy Isten”.

Istentisztelet után közös ebéden vettünk részt az Imaházban majd ezt követte egy fórum beszélgetés, a lelkipásztor család és a Gyülekezet között, mely egymás megismerését segítette elő.

Mindkét napon Gyülekezetünk énekkara csodálatos szolgálatot végzett. Énekeikben hálánk magasztalással szárnyalt az Úr elé.

Felejthetetlen lelkületű, öröm és szeretetteljes alkalmaink voltak.

Szívünk elhatározása, hogy új pásztorunkkal, új erővel indulunk a munkamezőre, sugározva Jézus Krisztus megmentő kegyelmét.

Az eseményekről készült fényképek I T T láthatók.

Módosítás: (2013. október 12. szombat, 09:29)
 
 
 
 
 

Ma 2024. május 29, szerda, Magdolna napja van.