hír

"...De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.  Az ilyenek ellen nincs törvény."   Gal 5:22-23
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

„ Az Isten oly nagy, oly erős és biztos! Előtte nincs lehetetlen…”

org avat05           

            Tanít bennünket is felnőtteket ez a kedves gyermek ének, és mikor valami nagy áldás ér egy embert, vagy egy közösséget, akkor nem is marad más, csak az a gyermeki rácsodálkozás Isten munkájára, ami a szemünk, de a Rákospalotai Baptista Gyülekezet életében a fülünk hallatára is állt elő.

            2014. november 15 egy olyan napként vonul be a gyülekezet történetébe, ami

különleges és örömteli megtapasztalása Mennyei Urunk imameghallgató szeretetének. Ezen a napon vehette használatba és avathatta fel a Rákospalotai közösség különleges, új orgonáját. Az eddig használt orgona is különleges ajándékként volt számon tartva, hiszen az 1992 nyarán megtartott MABAVIT alkalmain kísérték vele a több ezres tömeg közös éneklését, amit Hollandiából szállítottak erre a célra. A MABAVIT végén az akkori egyház elnökünk, a Rákospalotai Baptista gyülekezet volt lelkipásztora, Dr. Viczián János Testvér közbejárására kaphattuk meg azt az orgonát. Mintegy 25 évi szolgálat után, közben egy hollandiai nagyjavítást követően, jött el a váltás ideje. Sok-sok emlék lelki alkalmak, ünnepek, családi és gyülekezeti események megszokott kedves hangszere volt régi orgonánk, amitől hálát adva Istennek vettünk búcsút.

            Az új orgonánkról távirati stílusban:

 Az orgona egy 3 manuálós, pedálos, 48 regiszteres Cavaillé-Coll stílusú, Vox Organi virtuális orgona, az MDA Metz Cavaillé-Coll hangmintával. A konzol minden részlete a Cavaillé-Coll stílusát követi.

Az új hangszer két jelentős sípos orgona digitális hangkészletével rendelkezik, amiből az egyik a Caen-ban (Franciaország) található 19.századi Cavaille-Coll-Caen (romantikus), Schnitger (barokk) orgona hangkészlete.

Ez a hangszer Magyarországon, de Közép-Kelet Európában is egyedülálló! Sehol nem található ilyen, csak a Franciaországi eredeti!

Csak szinte zárójelben jegyzem meg, hogy szakavatottak szerint ez az orgona, ha „sípos” orgonaként készült volna, ezzel a tudással mai áron a 300 millió forintot is meghaladná!

Az új orgonánk 7,8 millió forintból készült el, amihez jelentős összeggel, 5 millió forinttal a Budapest XV. kerületi Önkormányzat járult hozzá. Köszönet érte!

A szombat délután 17 órakor kezdődő ünnepi avató alkalomra zsúfolásig megtelt a baptista imaház, főleg a kerületből érkező kíváncsi érdeklődőkkel, de szép számmal érkeztek a kerületünk testvér egyházai részéről is testvérek. Örömünkre szolgált, hogy vidéki baptista gyülekezetekből is voltak szép számmal, valamint az Újpesti baptista gyülekezetből is, akik közül többen az énekkarunkat is erősítették szolgálatukkal.

Az ünnepre összegyűlt gyülekezetet Dr. Szabó István gyülekezet vezető köszöntötte, aki az egész alkalom levezetője is volt. Ezután került sor arra a hálaadó imádságra, amit Nagy Sándor helyi lelkipásztor mondott az új orgonáért.

Az imádság után kezdődött az új orgona bemutatása, amit Gesztesi-Tóth László orgonaművész, az orgonánk építője egy interaktív vetítéssel egybekötve ismertetett a jelenlevőkkel, majd pedig személyesen és hivatalosan is megszólaltatta és bemutatta a hangszer hangzásvilágát.

A gyülekezet énekkara erre az ünnepségre, Harmat Artúr 150. zsoltárát, Fischerné Bihari Andrea vezényletével és férje Fischer Tamás orgonistánk kíséretével adott elő.

Ünnepi alkalmunkat több, kiváló orgonaművész is megtisztelte, akik egy-egy általuk választott orgonaművet is eljátszottak az egybegyűltek legnagyobb örömére.

Így hallgathattuk meg,

Tóka Ágoston baptista orgonaművész előadásában — Pátkai Imre: Ünnepi Nyitány, és Gárdonyi Zsolt: Mozart changes című művét;

 Deák László orgonaművész előadásában — Louis Vierne: Romance és Final tételek a 4.Szimfóniából;

 Pálúr János orgonaművész előadásában — Charles Tournemire: Victimae Paschali korálimprovizációt és egy saját improvizációt.

org avat03Gyülekezetünk egyik orgonistája, Fischer Tamás Testvér, aki leginkább szorgalmazója és „megálmodója” is volt ennek az orgonának, Jehan Alain: Litanies című orgona művét szólaltatta meg.

Isten Igéje is megszólalt ezen a délutánon az orgona mellett, ami Mt. 20:1-16 alapján hangzott a „Szőlőmunkásokról” szóló Jézusi példázatból, ahol folyamatosan embereket kereső Mennyei Atyáról, az Ő megszólításáról szólt a bátorítás és az Ő kegyelmes szeretetéből fakadó jutalmazásáról.

Az igei szolgálatot Nagy Sándor lelkipásztor végezte.

Az alkalom szeretetvendégséggel végződött, ahol egy digitális fényképnézegető segítségével a vendégek bepillantást nyerhettek, hogyan készült az orgona megépítése és összeszerelése.

Az orgonával kapcsolatosan olyan terve van gyülekezetünknek, hogy azt a XV. kerület javára is szeretné használni koncertek, különleges alkalmak meghirdetése által, valamint az Egyházzenei tanfolyam tanárai és növendékei számára is lehetőséget adni a szolgálatra való felkészülésben.

Gyülekezetünk valóságos megtapasztalást élt át ennek a csodálatosan értékes orgonának a használatba vételével! Valóban igaz a gyermekének bizonyságtétele: Az Istenünk elő

tt nincs lehetetlen!

Neki legyen dicsőség mindenért!

org avat04

 
 
 
 
 

Ma 2024. július 13, szombat, Jenő napja van.