hír

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?”

 

Mk 13,35

 
FacebookGoogle bookmarkTwitter
Földi életünk legnagyobb ellensége, amivel egyszer  mindnyájunknak szembe kell néznie: a halál. Az elmúlás gondolata félelemmel tölti el az emberek életét. Az előttünk élő generációk jöttek és elmentek, születtek és meghaltak. Egyiküknek sem sikerült kikerülnie a halált. A Biblia a halál beköszöntét a bűn megjelenésével magyarázza (Római levél 5:12). Tudósok sokasága évek óta kísérletezik olyan „csodaszer” életelixír feltalálásával, ami az élet meghosszabbítását szolgálná. Tény, hogy egyes esetekben némely betegségnél sikerült átmeneti gyógyulásokat elérni, de a halál ellenszerét még senki nem fedezte fel.
Filozófusok százai szerettek volna már a halál fátyla mögé betekinteni, hogy a halál mibenlétét megfejtsék, de hiába! A halál nem válogat. Sosem tudhatjuk, mikor jön el értünk!
Sokan kérdezik: Van-e valami remény? Van-e lehetőségünk a halhatatlanságra? A válaszhoz nem kell tudósok, filozófusok műhelyeibe menni, elég Arimathiai József üres sírjához kimenni.
Annak idején Magdalai Mária, a másik Mária és Salome ment a sírhoz, hogy a megfeszített Jézus Krisztus testét bebalzsamozzák. Legnagyobb meglepetésükre a sírt üresen találták. Egy angyal állt előttük a sírban, aki ezt mondta:
 „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt! Nincs itt!”(Márk evangéliuma 16:6).
Ez volt a legnagyszerűbb hír, amit ember hallhatott! Jézus Krisztus feltámadása a keresztyén hitvallás legfőbb alapigazsága. A feltámadásba vetett hit nélkül nincs üdvösség!
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz!”(Római levél 10:9).
Ez a keresztyének hitének a kulcsa! Sok, és egyre több ember nincs tisztában húsvét ünnepének igazi jelentésével. Húsvét nem a földi élet meghosszabbított folytatása, még ha Jézus először ebbe a világba lépett is vissza. A Biblia azt tanítja, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat által garantálja Isten az örök életet az Ő dicsőséges jelenlétében.
A csoda azzal kezdődött, hogy harmadnapra Jézus Krisztus feltámadt a halálból, kijött a sírból és megjelent a csodálkozó tanítványoknak, akik már teljesen elveszítették a reménységüket. A feltámadás tényébe vetett hit nélkül a húsvét értelmét vesztett ünnep volna és marad!
„Ha pedig Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is!” (Korintusiakhoz írt 1 levél. 15:14) írta annak idején a nagy apostol, Pál. Jézus Krisztus feltámadásának ténye tette húsvétot az ünnepek ünnepévé! Ezt ünnepeljük évről-évre, vasárnapról-vasárnapra! Nem volt ennél nagyobb győzelem ezen a világon, mert ez a feltámadás győzelem a bűn felett, győzelem a halál felett! Emberek sokaságát tartja fogva a félelem és a bizonytalanság. Létezik-e Isten? Hiteles könyv-e a Biblia? Mi a végső igazság? Ha van személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, akkor ezek a kérdések a helyükre kerülnek! Amikor kijött a sírból akkor lett érthetővé mindenki előtt, hogy Ő miről is beszélt. Megvan tehát minden okunk az örömre és hálaadásra, hisz nem kell tovább sötétségben, bizonytalanságban, kilátástalanságban élnünk!
Legyen ezért Istené a dicsőség most és mindörökké!

 
Nagy Sándor
baptista lelkipásztor
 
Forrás: Tahitótfalu Községi tájékoztató /2007. április 176.sz.

 

 
 
 
 
 

Ma 2024. június 17, hétfő, Laura, Alida és Alina napja van.