hír

"Akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.   Az olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el;és minden munkájában jó szerencsés lészen."    Zsoltárok 1:2-3

 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Anna&Balázs2017. augusztus 5-én délután gyülekezetünkben két fiatal, Isten és a jelenlevők színe előtt egy életre szóló szövetséget kötött egymással. Amint néztem őket, ahogy ott ültek az jutott eszembe, amit Pál apostol mondott: „felettébb nagy titok ez”. Amikor Nagy Sándor lelkipásztorunk, a szeretet himnuszával (1.Kor.13) kapcsolatos üzenetet tolmácsolta számukra, folyamatosan az a csoda és kérdés zengett bennem, hogy két ember életét miképp kapcsolja össze Isten, el nem múló szeretetben és kitartásban egymás felé.

Sinkovicz Balázs és Szűcs Anna életében új időszámítás kezdődött ezen a napon. Ismeretlen helyzetekkel, ismeretlen örömökkel és próbákkal fognak szembesülni, amelyet együtt fognak átélni, mert ma úgy döntöttek, hogy egymással kívánják életüket tovább folytatni. Isten vezette őket egymáshoz, és hisszük, hogy Ő volt, aki egymás iránti vonzalmukat szerelemmé formálta és döntésükre is Ő vezette őket.

Mivel manapság a házasságot sokan csupán egy papírnak tekintik és ezért annak jelentősége előttük csekély, így ma a házasságok már több mint fele válással végződik.

A házasság azonban hál’ Istennek ennél mégis összehasonlíthatatlanul több: „Vele élek, vele szenvedek” mondják a fogadalomban és ez visszhangzik a hallgatóság azon részének lelkében is, akik házasságban élnek/éltek, vagy szeretnének élni. Hiszen csak az ilyen mély kötelezettség és felelősségvállalás ad olyan biztonságot, amely az élet minden viharát –Isten segítségével– ki tudja állni. Ketten elkötelezik akaratukat, gondolataikat, álmaikat, örömeket, teljes valójukat a másik személy felé.

Az élet azonban súlyos tesztnek teszi ki minden ilyen döntésünket, elköteleződésünket, amelynek során felszínre jönnek kisebb-nagyobb önzéseink, próba alá kerül hűségünk, szeretetünk is. Előfordulhat, hogy a szeretet meghidegül, az önzés elhatalmasodik, a házasság ellaposodik. De mi ad erőt ilyen helyzetben? Miből, és hogyan lehet új erőre szert tenni a kitartáshoz, a szeretethez?

Isten, aki a házasságot szerezte, ezt mintegy tükörképként adta nekünk, bátorításként. Hiszen Ő maga kötött velünk szövetséget Jézus Krisztus által, aki az irántunk érzett szeretet miatt vállalta a kereszthalált értünk. Ö egy olyan „házasságot” kötött velünk, amelyben Ő soha meg nem változik, az Ő szeretete sohasem fakul irántunk, soha nem türelmetlen és mindig kész megbocsátani. A házasság intézménye az Ő hűségét és szeretetét tükrözi felénk, arra emlékeztet bennünket, hogy van remény a legrosszabb házasságban is, hiszen Isten is megbocsát és szeretetét soha sem adja fel irántunk! Tanuljunk Tőle! Ez adhat erőt, reményt minden házasságban élőnek is akár most kezdi ezt az életet, akár már évtizedek óta benne él.

Amikor a két fiatal örömteli arcát láttam, tele reménnyel és rajongással a másik iránt, arra gondoltam, hogy nem tudom, e két fiatal eddig min ment keresztül és azt sem hogy mi vár rájuk, de a kezdet pompásan sikerült! Csak Istennel együtt, így tovább! – Mi, a gyülekezetetek veletek és mellettetek vagyunk!

 

 

 
 
 
 
 

Ma 2024. július 13, szombat, Jenő napja van.